Falk Odrich

Falk OdrichDeputy Chief referee in ocean competitions

🇵🇱
Falk Odrich – zastępca sędziego głównego w konkurencjach oceanicznych.
Mieszka w Danii (ale jest narodowości niemieckiej) i ma 56 lat.
Falk: Jestem sędzią międzynarodowym od: 1996 (Basen) i 2001 (Ocean)
Kariera w ratownictwie wodnym:
– ratownikiem zostałem wieku 16 lat
– działalność jako sędzia rozpocząłem w roku 1990, pełniąc różne funkcje (w tym głównego sędziego) na mistrzostwach i zawodach w Niemiczech
– tworzyłem struktury ratownictwa wodnego w regionie Saksonii (Niemcy)
– byłem członkiem zarządu sekcji DLRG w Saksonii w latach 1995-2009
– obecnie czlonek zarządu sekcji ratownictwa wodnego duńskiej federacji pływackiej
– sędziuje w co najmniej 6 zawodach rocznie
– brałem udział w wielu Mistrzostw Europy Open i Juniorów jako sędzia (zastępca, sędzia liniowy, dyrektor wydarzenia itp.)
– brałem udział w 5 mistrzostwach świata jako zastępca / sędzia liniowy
Dorastałem w Niemczech Wschodnich, a więc Polska zawsze była jednym z miejsc na coroczne wakacje.
Mam żonę Imke i syna (17 lat). Wszyscy jesteśmy pasjonatami ratownictwa. Moja żona działa jako główny trener regionalny, a mój syn jest zawodnikiem pływania.
Przeprowadziliśmy się do Danii w 2009 roku i mieszkamy w małym mieście pośrodku Półwyspu Jutlandzkiego
Oprócz ratownictwa wodnego uwielbiam jeździć na rowerach i motocyklach.
Jestem bardzo dumny, że zostałem wybrany do kierownictwa na EYLC 2023 i nie mogę się doczekać współpracy z Wami wszystkimi.
Wniosę całe moje doświadczenie, aby to wydarzenie zakończyło się sukcesem zespołów i organizatora.
Nie mogę się doczekać spotkania z wami wszystkimi w sierpniu.
🇬🇧
Falk Odrich – deputy chief referee in ocean competitions.
Falk: Have been an International referee since: 1996 (Pool) and 2001 (Ocean)
Lifesaving career
· Became a lifesaver at the age of 16
· Started to be an official 1990, officiating in multiple functions (including chief referee) at German championships and competitions
· Building up competition lifesaving structures in the region of Saxony (Germany)
· Board member of the DLRG section in Saxony from 1995 – 2009
· Board member of the lifesaving section of the Danish swimming federation
· Officiating in multiple functions with at least 6 competitions every year
· Have joined multiple European Open and Junior Championships as Official (Deputy, Area referee, Event director, etc.)
· Have joined 5 Worlds championships as Deputy / Area Referee
I grow up in the east part of Germany, so Poland was always one of the destination to go for the annual vacation.
I am married to Imke and have one son (17 year old). We are all passionate of lifesaving. �My wife acts as a regional head coach and my son is a competitive swimmer.
We have moved to Denmark in 2009 and live in a little city in the middle of the penisula of Jylland.
Beside lifesaving I love to ride bicycles and motorbikes.
I am very proud to be selected to officate at he EYLC 2023 and look forward to work with all of you.
I will bring in all my experience to make this event a success for the teams and the organizer.
I look forward meeting all of you in August.