Ian Hutchings

Ian Hutchings

Chief Referee for the Pool events and Deputy for the SERC event at
Youth European Lifesaving Championships 2023 in Poland.

🇵🇱
Ian: Jestem bardzo zaszczycony, że zostałem powołany jako Sędzia Główny konkurencji basenowych oraz Zastępcą Sędziego Głównego konkurencji SERC podczas tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorów w Ratownictwie Wodnym w Polsce. Nie mogę się doczekać współpracy ze wszystkimi, aby impreza była przyjemna, przyjazna, a przede wszystkim sprawiedliwa dla wszystkich zawodników i drużyn.
Od ponad 45 lat jestem zaangażowany w ratownictwo wodne. Byłem zawodnikiem i odniosłem wiele sukcesów w różnych zawodach. Byłem kierownikiem/trenerem zespołu GBR przez 8 lat i dobrze rozumiem potrzeby i pragnienia sportowców, a także trenerów i menedżerów. W 2000 roku rozpocząłem swoją „podróż” jako sędzia. W 2005 roku z powodzeniem ukończyłem kurs dla sędziów klasy B zarówno w konkurencjach basenowych, jak i plażowych/oceanicznych. Przez kolejne lata wykorzystywałem swój nowy status sędziego i sędziowałem na wielu imprezach. Po rezygnacji z funkcji menadżera GBR poświęciłem się pełnieniu obowiązków sędziowskich oraz członkostwu w komisji sportowej ILSE, której członkiem jestem do dziś. W 2012 roku dostałem nominację klasy „A” sędziego basenowego, a w 2019 roku klasę „A” w konkurencjach SERC. Sędziowałem na kilku imprezach ILSE i kilku imprezach ILS. Uważam, że moją mocną stroną jest SERC. W ciągu ostatnich 3 lat byłem częścią małego zespołu prowadzącego kursy dla sędziów klasy B [w tym w Polsce dwukrotnie – przyp. WOPR].
Mieszkam w małym miasteczku w południowo-zachodniej Anglii i mam to szczęście, że mam łatwy dostęp do wielu plaż, a także otwartej przestrzeni i 90 mil kwadratowych otwartej przestrzeni, którą nazywamy „Maurami”. Uwielbiam surfować, pływać na desce ratowniczej i spędzać czas na spacerach po naszych pięknych piaszczystych plażach z moją żoną Sue. Mogę po prostu siedzieć i patrzeć na morze, spokojne lub wzburzone, i po prostu marzyć.
To będą moje pierwsze zawody w basenie, w których pełnię funkcję Sędziego Głównego. Będąc zawodnikiem, rozumiem, jak ważne jest zapewnienie uczciwych zawodów dla wszystkich sportowców. Chociaż w naszym świecie nic nie jest idealne, dołożę wszelkich starań, aby ja i mój zespół zapewniliśmy naszym sportowcom najlepszą okazję do równej rywalizacji i, miejmy nadzieję, osiągnięcia celów, które wyznaczyli osobiście lub jako zespół.
🇬🇧 Ian: I am very privileged to have been appointed Chief Referee for the Pool events and Deputy for the SERC event at this years Youth European Lifesaving championships in Poland. I am very mush looking forward to working with everyone to make the event enjoyable, friendly and most of all fair for all competitors and teams.
I have been involved in Lifesaving for over 45 years. I have been a competitor and have had many successes in a Varity of competitions. I was the GBR Team Manager/Coach for 8 years and have a good understanding of the needs and desires of athletes as well as coaches and managers. In 2000 I began my journey as an official. In 2005 I successfully attended a Grade B referees course in both Pool and Beach/Ocean events. Over the following years I used my new Referees status and officiated at many events. After I stood down as the GBR manager I devoted my time to officiating as well as a member of the ILSE sport commission, of which I am still a member. In 2012 I was appointed an “A” Referee for Pool and in 2019 “A” referee for SERC. I have officiated at several ILSE events and a few ILS events. I consider my forte to be SERC. In the past 3 years I have been part of the small team delivering the Grade B referees courses [two times in Poland – ed.n.]
I live in a small town in the south West of England and am fortunate to have easy access to many beaches as well as the open country and 90 square miles of open space we call the “Moors”. I love the surf, “Belly surfing” and taking time to walk our lovely sandy beaches with my wife Sue. I can just sit and watch the sea, calm or rough and just dream.
This will be my first Pool competition where I have been the Chief Referee. Having been a competitor I understand the importance of ensuring the competition is fair for all athletes. Whilst nothing in our world is perfect, I will ensure I and my team ensure our athletes are given the best opportunity to compete equally and hopefully achieve the goals they have personally or as a team set.